«Mina olen ülestõusmine ja elu; Kes
minusse usub, see elab isegi kui ta sureb.
»
Johannese evangeelium 11:25
«Я есмь воскресенье и жизнь; Верующий
в меня, если умрёт, оживёт.
»
Евангелие от Иоанна 11:25